ประวัติความเป็นมา

นายอัศนี พลจันทร หรือที่รู้จักกันภายใต้นามปากกาว่า นายผี มหากวีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นมหากวีฝ่ายประชาชนผู้โดดเด่นอยู่ในแถวหน้าสุดแห่งโลกวรรณกรรมจากอดีตจวบจนปัจจุบัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีพลังไว้อย่างมากมาย อาทิ บทกวีอมตะ "อีศาน" จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "มหากวีของประชาชน" บทเพลงอมตะ "คิดถึงบ้าน" หรือ "เดือนเพ็ญ" เป็นบทเพลงที่ศิลปินหลายท่านนำมาขับร้องต่อเนื่องอยู่เสมอ นอกจากความเป็นนักกวีผู้ยิ่งใหญ่แล้วนายอัศนี พลจัทร ยังเป็นนักต่อสู้ทางด้านสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในสังคมไทย และคอยช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่เดือดร้อนมาโดยตลอดจนถึงวาระสุดท้าย

มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอัศนี พลจันทร มหากวีของประชาชนโดยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2541 ซึ่งตรงกับวันที่นายอัศนี พลจันทร ได้ถือกำเนิดมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2460 และเดิมจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิใช้ชื่อว่ามูลนิธินายผี (อัศนี พลจันทร) ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี)