ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายของมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) คือ สายฟ้าสีขาวพาดซ้อนทับอยู่บนวงพระจันทร์เต็มดวงสีทอง

สัญลักษณ์ของมูลนิธินั้นมาจากชื่อและนามสกุลของ อัศนี พลจันทร
สายฟ้า หมายถึง ชื่อของอัศนี
พระจันทร์ หมายถึง นามสกุล พลจันทร และเพลงเดือนเพ็ญ