ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ : 1 2 3

* คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี 2556

ผู้ได้รับรางวัลในงานของมูลนิธิ

  • ศาสตราจาร์ยคนึง ฦๅไชย สาขาทนายความดีเด่น
  • ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สาขานักรัฐศาสตร์ดีเด่น
  • นายพิสูตร ยังเขียวสด และนายสุรินทร์ ยังเขียวสด สาขาศิลปินผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมดีเด่น