ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ : 1 2 3

งานวันสืบสานอุดมการณ์นายผี-อัศนี พลจันทร" ครั้งที่ 2 และพิธีมอบรางวัลอัศนี พลจันทร
ประจำปี 2556

วีดีโอปาฐกถาโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ งานวันสืบสานอุดมการณ์ นายผี - อัศนี พลจันทร 2556

คลิ๊กชมวีดีโอปาฐกถาโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ Part 1-5
คลิ๊กชมวีดีโอปาฐกถาโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ Part 2-5
คลิ๊กชมวีดีโอปาฐกถาโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ Part 3-5
คลิ๊กชมวีดีโอปาฐกถาโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ Part 4-5
คลิ๊กชมวีดีโอปาฐกถาโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ Part 5-5